2. 4. 2012

...o naději a očekávání...

...moje ruce i slova byly dlouhou dobu potichounku, v očekávání, doufání, naději...s jarem přichází nová síla a naděje roste, ruce nemlčí, slova se vynořují z hlubin mysli...v obchodě studánka měsíční, zamrzlá, ledová, poslední kousek zimy...

my blog was, as my hands were, silent recently - waiting, expecting, hoping...with spring new strenght came to me and the hope is increasing, my hands are no more silent and words are coming to me from the depth of my mind...moonstone pool in my shop...


Žádné komentáře:

Okomentovat